Obchodní a Platební podmínky


1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.levnadetskakola.cz, zřízeném a provozovaném společností Intencio s.r.o. (prodávající) se sídlem Šámalova 62, 615 00 Brno, IČO 26945479, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 47432 vedeném Mětským soudem v Brně. Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících/spotřebitelů). Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel (kupující), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou konečný spotřebitel (kupující), řídí se vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších novel.Obchodní podmínky a Reklamační řád internetového obchodu levnadetskakola.cz byli zkontrolovány Českou obchodní inspekcí - ČOI dne 2.7.2010.

Obchodní podmínky a Reklamační řád splňují veškeré náležitosti, a jsou plně v souladu se zákony České republiky


Pojmy

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní či smlouva o dílo, při které smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (kupující) a na druhé straně prodávající.
 • Prodávajícím je společností Intencio s.r.o. (prodávající) se sídlem Šámalova 62, 615 00 Brno, IČO 26945479, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 47432 vedeném Mětským soudem v Brně. Společnost Intencio, s.r.o. při plnění či uzavírání smlouvy jedná v rámci své či jiné obchodní podnikatelské činnosti.
 • Spotřebitel (kupující) internetového obchodu www.levnadetskakola.cz je nutno rozlišit na kupujícího, který je spotřebitel, a na kupujícího, který spotřebitelem není.
 • Kupující který je spotřebitel, se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem.
 • Kupující který není spotřebitel, se rozumí podnikatelský subjekt, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Smluvní vztahy se tímto podnikatelským subjektem obchodními podmínkami v rozsahu, které se jej týkají a obchodním zákoníkem.

2. Způsob objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy
Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena v momentě doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem kupní smlouvy (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se rozumí telefonnické, emailové či SMS potvrzení). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

 

3. Rozpor s kupní smlouvou
Pokud zboží při převzetí kupujícím není shodné s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc odpovídajícího stavu s kupní smlouvou. Pokud není takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, či sám tento rozpor s kupní smlouvou způsobil.

Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno přepravní společností, je kupující je povinen při doručení zásilky tuto zásilku překontrolovat, zda nebyl obsah zásilky poškozen při přepravě. V případě, že kupující převezme od přepravce poškozenou zásilku (zboží), není možné následně uplatnit reklamaci na poškození zboží při přepravě, a toto poškození není v rozporu s kupní smlouvou. Přepravce je povinen na požádání počkat, nežli si zásilku rozbalíte a překontrolujete.

Fotografie - obrázky a fotografie produktů jsou pouze informativní. Například u jízdních kol, nemusí dané kolo obsahovat veškeré příslušenství, které je na fotografii vyobrazeno. Veškeré příslušenství, které je součástí daného kola je vždy uvedeno v popisu produktu. Pokud v popisu produktu není příslušenství napsáno, není součátí daného výrobku. Vyobrazená kola (fotografie) mohou mít také odlišné vybavení vůči skutečnosti - skutečná výbava je v popisu každého kola či produktu

4. Termín dodání zboží
Zboží, které je k dispozici skladem, bude doručeno kupujícímu nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky kamkoli v České republice (v případě doručování po Praze většinou do 2 pracovních dnů). Termín doručení zboží, které není k dispozici skladem, závisí především na možnostech distributora objednaného výrobku. Termín dodání bude v tomto případě stanoven dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, nejdéle však do 4 týdnů ode dne podání objednávky. U kupujícího, který není spotřebitelem, se je stanovena maximální doba dodání na 3 měsíce. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději následující pracovní den po podání objednávky.

 • skladem na prodejně - toto zboží máme skladem v naší kamenné prodejně, a je možné jej expedovat do 24 hodin, nebo si je možné jej osobně ihned vyzvenout - zboží doporučujeme předem telefonicky rezervovat
 • skladem - toto zboží máme na našem centrálním skladu. Toto zboží většinou expedujeme do 48 hodin od potvrzení objednávky.
 • není skladem - toto zboží není momentálně dostupné <

Ve vyjímečných případech se může stát, že zásilka není doručena v čase, který byl kupujícímu potvrzen prodávajícím. Toto se může stát pouze v případě zásahu nepředvídatelných událostí (porucha vozidla, vlivy počasí či nepředvídatelná dopravní situace). Pokud tato situace nestane, zajistí prodávající doručení zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Kupující souhlasí, že toto včasné nedoručení zásilky není považováno za rozpor s kupní smlouvou, pokud bylo způsobeno nepředvídatelnými událostmi.

 

5. Způsob úhrady a dodací podmínky

 • Hotovost
  Kupující zaplatí kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží na naší prodejně - Šaldova 16/419, Praha 8 - Karlín.

 • Dobírka
  Kupující zaplatí kupní cenu na dobírku, pokud si nechá zboží zaslat přepravní společností PPL, či českou poštou.

  <

6. Cena a způsob dopravy


K přepravě zásilek po území české republiky využíváme přepravní společnost DPD.

DPD - společnost DPD přepravuje zásilky po celém území ČR od pondělí do pátku v rozmezí od 7.00 do 18.00. Zákazník vždy předem obdrží SMS zprávu a email s přibližným časem doručením zásilky a také číslem zásily, pomocí kterého je možné zásilku sledovat, kde se přesně nachází. V tomto časovém rozmezí musí být kupující přítomen na adrese uvedené pro doručení. V sobotu, neděli a o svátcích se zásilky nepřepravují, ani nedoručují. Řidič projíždí předem stanovenou trasu a na této trase zásilku předá, není proto možné stanovit přesný čas doručení. Zákazník však bude vyrozumněn o čase dodání zásilky minimálně 1 hodinu před doručením zásilky. V době Vánoc, svátků nebo nepředvídatelných událostí (např. sněhová kalamita) může dojít k prodloužení doručení zásilky. V případě, že zásilka nebyla včas doručena (porucha přepravního vozidla, nepředvídatelná událost) a nikdo z přepravní společnosti Vás nekontaktoval, zavolejte nám a my tento problém vyřešíme. Zásilky zaslaní společností PPL Vám budou doručeny vždy následující den, po odeslání objednávky.


Ceny dopravy

Osobní odběr - 0,- Kč - Zboží si můžete vyzvednout na naší prodejně - Šaldova 16/419, Praha 8 - Karlín
Platba dobírkou - DPD - 0,- Kč - pro nákup nad 3000,-. Od této částky je doprava zdarma
Platba dobírkou - DPD - 129,- Kč - pro nákup do 2999,-. Od této částky je doprava zdarma
Nákup na splátky CETELEM - 0,- Kč - úvěry nejsou zpoplatněny

7. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Písemné odstoupení od smlouvy je možné také zaslat spolu se zbožím.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží doporučujeme přiložit doklad o koupi, či číslo objednávky. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Prodávající vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (převodem na účet) a to do 30 dnů. V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, může také nutné informace zaslat prodávajícímu emailem na adresu info@levnadetskakola.cz, doporučeným dopisem na adresu prodejny a nebo osobně.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 • zboží se dočasně nedováží do ČRV těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku telefonického potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná s cenou na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.


8. Ochrana osobních údajů
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností Intencio s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.) . I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytném rozsahu.
Zákazník, který uzavře se společností Intencio s.r.o. smlouvu o splátkovém prodeji, souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje sděleny přepravní společnosti z důvodu ověření jeho totožnosti při předání zboží. I v tomto případě však smí být tyto údaje sděleny pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm jím uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Společnost Intencio, s.r.o. provozující internetový obchod www.levnadetskakola.cz si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům e-mail s informacemi o cenových akčních nabídkách a to v rozsahu maximálně jeden e-mail týdně. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byli zasílány informace o cenových akčních nabídkách, zašle e-mail s touto skutečností na info@levnadetskakola.cz


Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku, případně jinou platnou právní úpravou.

Reklamační řád

 

 

 

1. Záruka

Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční podmínky jsou popsány v záručních listech jednotlivých výrobků. Ke každému výrobku je přikládán záruční list. V případě osobního doručení výrobků, bude vyplněný záruční list předán zákazníkovi při předání výrobku. V případě doručení zboží pomocí dopravní společnosti, nebo na dobírku, přikládáme vyplněné záruční listy k zásilce. V některých případech Vám bude zboží zasláno bez vyplněného záručního listu. Jedná se hlavne o případy, kdy je záruční list vložen ke zboží, a jeho vyjmutí vy ohrozilo zásilku při přepravně - je nutné porušit ochraný obal. V takovémto případě prosím zašlete poštou záruční list na naši adresu. Vyplněný záruční list Vám bude zaslán v nejkratším termínu nazpět.

 

Kupující v žádném případě nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené v průběhu přepravy.

 

Kupujícímu, který není spotřebitelem (viz vymezení pojmů v obchodních a platebních podmínkách) je poskytnuta záruční doba 12 měsíců ode dne prodeje, pokud není na daňovém dokladu vyznačeno jinak.

 


2. Reklamace
Kupující, je povinen si při doručení zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných závadách a nedostatcích prodávajícího informovat písemnou cestou (dopis či e-mail na adresu
info@levnadetskakola.cz). Zákazník bude následně nejpozději do 3 pracovních dnů kontaktován a bude s ním dohodnut postup pro uplatnění reklamace. V případě poškození zboží v průběhu přepravy, je povinen zákazník (příjemce) odmítnout přijetí zásilky. V případě neodmítnutí poškozené zásilky, není možné následně uplatnit reklamaci či záruku - nejedná se o technické závady, jen o mechanické poškození - pomačkané plechy, odřený atd.


Uplatnění reklamace se řídí občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu (uvedenému na daňovém dokladu) zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, originální záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak je převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou kupujícímu sdělovány prostřednictvím e-mailových zpráv na jím uvedenou adresu, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží .


V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat aby vadné zboží bylo opraveno, případně vyměněno za zboží nové, nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

 

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží.


DOPORUČUJEME - pokud zákazník přebírá zásilku, která u které lze předpokládat její poškození - například natržená krabice, pomačkaná krabice, či zjevně rozbalená krabice - neoriginálně zabelano (možnost vykradení zásilky), je zákazník povinen tuto skutečnost zapsat do přeprvního listu přepraví společnosti. Tento zápis je dopravce vždy povinen příjemci (zákazníku) poskytnout. Pokud by přepravce odmítal umožnit zápis o poškození zásilky, je příjemce (zákazník) povinen tuto zásilku odmítnou.

 

Všechny zákazníky žádáme, aby důsledně kontrolovali přebírané zásilky, a v případě podezření na poškození zásilky tuto skutečnost sepsali do předávacího protokolu dopravce. Následně má kupující možnost zásilku detailně prohlédnout a v případě jejího poškození uplatnit reklamaci na poškození při přepravě.

 

 

Dle typu značky jízdního kola je kupující povinen po ujetí cca 100 až maximálně 300 km, či nejpozději do 4 měsíců (bez ohledu na ujeté kilometry) přivést kolo na garanční prohlídku (první garanční prohlídka je u nás vždy ZDARMA). V případě, že toto kupující neučiní, či překročí stanovené lhůty a kilometry, zaniká mu záruka v plném rozsahu. Bez garanční prohlídky tedy nelze následně žádat o záruční opravu na jakýkoliv díl kola. 


3. Servis
Záruční i pozáruční servis je poskytován pomocí autorizovaných servisních středisek v rámci celé České republiky.


 

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v následujících případech:


 • výrobek byl instalován a používán v rozporu s Návodem k použití (obsluze)
 • název modelu výrobku nebo jeho sériové číslo bylo pozměněno, odstraněno nebo je nečitelné
 • údaje na přední straně záručního listu se liší od údajů uvedených na výrobku nebo zcela chybí.
 • výrobek byl používán pro jiné účely, než pro jaké je určen.
 • při jakékoliv úpravě výrobku oproti Návodu k použití nebo změně technických a bezpečnostních parametrů oproti normám v zemi použití.
 • záruka se nevztahuje na opotřebení zboží používaného nad rámec běžného užívání , mechanické poškození zboží a na reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci.
 • záruka se rovněž nevztahuje na opravu vykonanou neautorizovaným servisním střediskem nebo jinou osobou.
 • poškození bylo způsobeno znečištěním, při styku s vodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších lokálních jevů (bouřky, přepětí v síti apod. )
 • jde o běžnou údržbu, instalaci, programování, čištění nebo kontrolu parametrů výrobku
 • záruka také zaniká neautorizovaným zásahem do výrobku - jeho mechanické či softwarové úpravy, či poškozením originálních pečetí
 • jízdní kolo do první garanční prohlídky musí být používáno pouze pro klidnou jízdu (ideálně cyklostezky), a to z důvodu možných vad výrobku, či možného povolení jednotlivých komponent, které mohou mít za následek úraz či poškození jízdního kola. Výslovně je zakázáno do první garanční prohlídky používat kolo pro jízdu v horském terénu, sjíždět nebezpěčné kopce, skákat s ním či jej používat pro jíné účely nežli je klidná rekreační jízda na cyklostezce či podobném povrchu
 • v případě že jízdní kolo vykazuje jakékoliv známky technického problému, je uživatel vždy povinen přestat kolo dočasně používat a předat jej na servis, kde bude kolo prohlédnuto a případný problém ostraněn. V případě používání jízdního kola které vykazuje technický problém (vrzání, křupání, loupání, atd.) nese uživatel plnou odpovědnost za zhoršení tohoto technického stavuVýrobek se předává k záruční opravě v originálním balení.

 

4. Závěrečná ustanovení
Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tento reklamační řád bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a Občanského zákoníku, případně jinou platnou právní úpravou.


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vstupují v platnost dne 1.1.2010

 

Nahoru